مهدی رزمپا وکیل پایه یک و مشاور حقوقی قوه قضاییه

تعهدات وکیل و مسئولیت مدنی او

تعهدات وکیل و موکل وکالت به معنای واگذار نمودن امری به شخص دیگری می‌باشد. در منظر علم حقوق امر وکالت در دسته بندی انواع عقد جایز قرار می‌گیرد. عقد جایز در عالم حقوق، برهم زدن عقد توسط یکی از طرفین در هر زمان که بخواهد. در فسخ عقد وکالت نیاز به هیچ تشریفات خاصی ندارد. با منعقد شدن این نوع عقد (عقد وکالت) میان وکیل و موکل یک رابطه حقوقی ایجاد می‌گردد. در […]